Seznam zkratek používaných v převodech bankovních fondů

IBAN Mezinárodní číslo bankovního účtu
Mezinárodní číslo bankovního účtu je jedinečný identifikátor, který bankám pomáhá automaticky zpracovávat platby od osoby k osobě. IBAN obsahuje všechny potřebné informace o majiteli, pokud jde o bankovní účet, jako je číslo účtu, informace o bance a pobočce a kód země. Ačkoli pro země SEPA nebyla stanovena jednotná délka, IBAN nesmí překročit 34 znaků. Většina zemí však má různé pevné délky. Náš validátor automaticky detekuje zemi a délku IBAN, aby bylo možné provést přesné ověření.
BBAN Základní číslo bankovního účtu
BBAN je zkratka pro základní číslo bankovního účtu. Představuje číslo účtu specifické pro danou zemi. BBAN je poslední částí IBANu pro mezinárodní převody prostředků. Každá země má specifický formát BBAN a délku v závislosti na vlastních standardech. V současné době neexistuje společná norma EU ani jiná norma, která by sjednocovala BBAN. Zde byl zaveden IBAN, který má pomoci standardizovat mezinárodní bankovní převody.
BIC Identifikační kód banky
Identifikační kód banky je mezinárodní kód, který banky používají pro finanční transakce. Každá banka má vlastní BIC. Tímto způsobem evropské a mezinárodní platební příkazy automaticky dorazí ke správné bance a pobočce. BIC se také nazývá SWIFT adresa nebo SWIFT kód. BIC může mít délku 8 nebo 11 znaků, pokud dodává informace o pobočce.
SEPA Jednotná platební oblast v eurech
Tato jedinečná oblast plateb v eurech vytváří integrovaný evropský trh platebních nástrojů. Cílem SEPA je zajistit, aby platby v rámci Evropy probíhaly stejně jednoduše a efektivně jako platby v rámci jedné země.
ECB Evropská centrální banka
Evropská centrální banka je centrálním bankovním subjektem pro eurozónu. Je zodpovědná za měnu eura v Evropské unii. Hlavním úkolem ECB je udržení kupní kapacity eura a tím i cenové stability v eurozóně. Eurozóna zahrnuje 17 zemí Evropské unie, které používají euro od roku 1999.
SWIFT Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci
viz BIC
SCT SEPA převod
Převod SEPA byl zaveden Evropskou radou pro platby (viz EPC) na začátku roku 2008. Je také označován jako platební režim nebo soubor pravidel pro převod finančních prostředků mezi bankami v EU. SCT (tzv. „Evropský převod“ v Belgii) má nahradit celou řadu platebních systémů v Evropě v eurech, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.
SDD SEPA inkaso
SEPA inkaso (tzv. „Evropské přímé inkaso“ v Belgii) je platební protokol definující soubor pravidel pro konkrétní platby mezi bankami v eurozóně. Jádro SDD, stejně jako jakékoli jiné schéma inkasa, je založeno na následujícím konceptu: „Žádám o peníze od někoho jiného, s jeho předchozím souhlasem, a připisuji si je sám sobě“. Plátce i dárce musí mít účet u poskytovatele platebních služeb (PSP) umístěného v rámci SEPA.
PSD Směrnice o platebních službách
Směrnice o platebních službách byla zavedena v roce 2007 jako soubor právních předpisů, jejichž cílem je definovat poskytovatele platebních služeb a poskytovatelů platebních služeb v Evropské unii. Hlavním cílem je usnadnit rozvoj jednotné oblasti plateb v eurech (SEPA), regulovat platební instituce, zajistit transparentnost plateb a zvýšit konkurenci.
ACH Automatizované zúčtovací středisko
ACH je typ elektronické sítě pro přenos finančních prostředků používaný ve Spojených státech. Podobně jako SWIFT v Evropě ACH zajišťuje mezibankovní zúčtování úvěrových a debetních transakcí. Elektronická síť ACH pomáhá bankám a finančním institucím vyměňovat si informace mezi sebou.
CSM Mechanismus zúčtování a vypořádání
Mechanismus zúčtování a vypořádání je soubor pravidel upravujících způsob provádění obchodu. Tyto směrnice představují způsob, jakým jsou peníze a zprávy zasílány standardně mezi poskytovateli platebních služeb.
PEACH Celoevropský ACH
Celoevropský automatizované zučtovací středisko (PE-ACH) je ACH, který je schopn vypořádat platební převody a přímé inkasa v rámci eurozóny. PEACH je také obchodní platformou pro poskytování platebních nástrojů v oblasti maloobchodních plateb v eurech a základních souvisejících služeb, které se skládají z pravidel správy a platebních postupů a které jsou podporovány nezbytnou technickou platformou (platformami).
EBA Evropská bankovní asociace
EBA, založená v Paříži v roce 1985 18 komerčními bankami a Evropskou investiční bankou, je průmyslovým fórem pro evropské platební subjekty s více než 200 bankami a organizacemi. Evropská bankovní asociace je jedním z hlavních přispěvatelů k vytváření a rozvoji SEPA.
EPC Evropská rada pro platební styk
Evropský bankovní rozhodovací orgán v oblasti plateb. Koordinuje veškeré činnosti, které by měly vést k zavedení SEPA.
BACS Automatizovaný zúčtovací systém bankéřů
BACS je zkratka pro automatizovaný zúčtovací systém bankéřů. Je jedním z mezibankovních převodů ve Spojeném království a slouží k zpracování elektronických transakcí a převodů. Většina věcí zpracovávaná systémem BACS tvoří přímé inkaso a přímé úvěry. Inkaso je pokyn držitele účtu k jejich bance, který opravňuje společnost stáhnout různé částky peněz. Inkasa slouží k zajištění pravidelného, bezpečného a efektivního provádění platby. Patří mezi nejběžnější finanční transakce na světě. Přímý úvěr je v podstatě opakem inkasa a běžně se používá k převodu mezd na bankovní účty zaměstnanců. Až donedávna byl systém BACS také systémem v čele jednorázových online plateb a plateb uskutečněných prostřednictvím telefonu. Nedávno byl ale zaveden systémem "Rychlejší platby". Důvodem je efektivita rychlejších plateb, které zpracovávají příkazy téměř okamžitě. A co víc, mohou to udělat kdykoliv během dne, 365 dní v roce. Platby BACS na druhou stranu trvají minimálně 3 bankovní dny. Některé účty neumožňují použití rychlejších plateb, proto se stále ještě spoléhají na BACS.
CHAPS Automatizovaný zúčtovací systém pro platby
Jak jste možná hádali, CHAPS je také zkratka, která znamená automatizovaný zúčtovací systém pro platby (Clearing House Automated Payment System), ačkoli je nezvyklé se odkazovat na celý název tohoto systému. CHAPS je další systém používaný pro zpracování plateb ve Velké Británii. I když je kdokoli schopen používat CHAPS, je to systém, který podniky obvykle používají v transakcích zahrnující velké částky peněz. Využití systému CHAPS obvykle vzniká ve výši 25 - 30. CHAPS převody se obvykle zpracovávají do jednoho dne a běžně se používají při nákupu majetku, přičemž advokáti využívají tento systém k převodu prostředků mezi bankovními účty zúčastněných stran. Používá se také v jiných případech s vysokou hodnotou. Jak již bylo zmíněno, CHAPS se používá k přesouvání finančních prostředků mezi bankami; používá se k tomuto účelu několikrát denně. Aby bylo možné provést platbu prostřednictvím CHAPS, je obvykle nutné navštívit vaši banku s formulářem průkazu totožnosti. Než provedete platbu CHAPS, stojí za to zkontrolovat limit rychlejších plateb vaší banky. Rychlejší platby mohou být běžně používány pro převody až 100 000 a jsou okamžité a zároveň zdarma. To platí zejména pro jednotlivé uživatele (na rozdíl od společností a organizací).
FPS Služba rychlejších plateb ve Spojeném království
Jak bylo uvedeno výše, služba rychlejší platby umožňuje široké veřejnosti provádět platby s prostředky, které jsou zpracovávány a převáděny téměř okamžitě. Veřejnost ji pravidelně využívá k provádění plateb, jako jsou běžné platební styky, trvalé příkazy a online převody. Systém je v provozu od roku 2008.
C&CC UK šek a zúčtování úvěrů
Jak bylo uvedeno výše, služba Rychlejší platby umožňuje široké veřejnosti provádět platby s prostředky, které jsou zpracovávány a převáděny téměř okamžitě. Veřejnost jej pravidelně využívá k provádění plateb, jako jsou běžné platební styky, trvalé příkazy a online převody. Systém je v provozu od roku 2008.
EFT Elektronický převod fondů
Reprezentuje způsob, jakým může vaše firma přijímat přímé vklady všech plateb z Commonwealthu na váš firemní bankovní účet. Jakmile se zaregistrujete, peníze vám přijdou přímo a dříve než kdy předtím. EFT je rychlý, bezpečný a znamená, že vaše peníze budou potvrzeny na vašem bankovním účtu rychleji než v případě, že budete muset čekat na poště, uložit šek a počkat, až budou prostředky k dispozici.
B2B Transakce mezi podniky (Business to Busines)
SCF Rámec SEPA karet
Rámec SEPA pro platební karty vymezuje zásady a pravidla na vysoké úrovni, které při provádění bankami, systémy a dalšími zúčastněnými stranami umožní evropským zákazníkům používat karty pro všeobecné účely k platbám a výběru hotovosti v eurech v rámci celé oblasti SEPA se stejnou jednoduchostí a pohodlím jako ve své domovské zemi.
EFTA Evropské sdružení volného obchodu
ECBS Evropský výbor pro bankovní standardy